گردهمایی علمی انجمن اسامی اعضای انجمن چاقی ایفسو جمهوری اسلامی ایران به ترتیب حروف الفبا

 The names of the members of the IFSO Obesity Association of the Islamic Republic of Iran are in alphabetical order

ردیف نام و نام خانوادگی تخصص محل فعالیت
1 دکتر مسعود امینی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین شیراز
2 دکتر فولاد اقبالی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
3 دکتر مرتضی آزادبخت فلوشیپ جراحی عمومی درون بین لرستان
4 دکتر رضا ابراهیمی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
5 دکتر سیدناصر افشین فلوشیپ جراحی عمومی درون بین شیراز
6 دکتر امیر اشرفی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین اهواز
7 دکتر فربد امامی یگانه فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
8 دکتر محمدجواد باقری فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
9 دکتر عبدالرضا پازوکی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
10 دکتر محمدعلی پکنه فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
11 دکتر سیدمهدی جلالی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
12 دکتر علی جنگجو فلوشیپ جراحی عمومی درون بین مشهد
13 دکتر ناصر جوادی پروانه متخصص جراحی عمومی تهران
14 دکتر شاهین جمیلی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
15 دکتر بابک حسینی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین شیراز
16 دکتر محمود حیدری فلوشیپ جراحی عمومی درون بین کاشان-قم
17 دکتر امیر حاجی محمدی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین گلستان
18 دکتر علیرضا خلج فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
19 دکتر رامین خطیب سمنانی متخصص جراحی عمومی تهران
20 دکتر سیدستار دارابی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
21 دکتر امیرحسین داورپناه جزی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین اصفهان
22 دکتر سیدنورالدین دریاباری فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
23 دکتر فریبز رشنو فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
24 دکتر محمدتقی رضایی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
25 دکتر علیرضا رضاپناه فلوشیپ جراحی عمومی درون بین مشهد
26 دکتر عبدالعلی رازقیان جهرمی متخصص جراحی عمومی تهران
27 دکتر عبداله زندی متخصص جراحی عمومی تهران
28 دکتر مهدی سلیمی افجانی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
29 دکتر مجید سادات منصوری متخصص جراحی عمومی تهران
30 دکتر شهاب شهابی شهمیری فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
31 دکتر پروین شاپوری فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
32 دکتر سعید صفری فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
33 دکتر مسعود صیادی شهرکی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین اصفهان
34 دکتر مهدی ضمیری اسکوئی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تبریز
35 دکتر زهره ضرغامی فرد فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
36 دکتر پدرام طالبیان فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
37 دکتر محمد طایفه نوروز متخصص جراحی عمومی تهران
38 دکتر محمدرضا عبدالحسینی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
39 دکتر پیمان علی بیگی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
40 دکتر محمد عیدی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین کاشان
41 دکتر شهریار عزیزی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
42 دکتر حامد عطاردی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
43 دکتر مهدی عسگری متخصص جراحی عمومی اهواز
44 دکتر مسعود عرفانیان سلیم متخصص جراحی عمومی اهواز
45 دکتر غلامحسین فقیه فلوشیپ جراحی عمومی درون بین بوشهر
46 دکتر محمدجواد قمری فلوشیپ جراحی عمومی درون بین مشهد
47 دکتر حامد قدسی خرسند متخصص جراحی عمومی تهران
48 دکتر علی قاسمی متخصص جراحی عمومی اهواز
49 دکتر محمدداوود قانع فلوشیپ جراحی عمومی درون بین یزد
50 دکتر محمد کرمان ساروی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
51 دکتر رضا کرمی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
52 دکتر ماهر کردی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین کرج
53 دکتر محمود کرمی راد متخصص جراحی عمومی تهران
54 دکتر فرهاد کیانی امین متخصص جراحی عمومی تهران
55 دکتر محمد کزازی متخصص جراحی عمومی تهران
56 دکتر حامد گل محمدی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین مشهد
57 دکتر محسن محمودیه فلوشیپ جراحی عمومی درون بین اصفهان
58 دکتر سیدهادی میرهاشمی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
59 دکتر حمید مللی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین اصفهان
60 دکتر حمید میرزایی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
61 دکتر سیدمرتضی موسوی نائینی متخصص جراحی عمومی تهران
62 دکتر ناصر ملکپور علمداری متخصص جراحی عمومی تهران
63 دکتر عطااله محمدی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
64 دکتر نادر معین وزیری فلوشیپ جراحی عمومی درون بین شیراز
65 دکتر خدیجه مقدم فلوشیپ جراحی عمومی درون بین کرج
66 دکتر هاشم موذن زاده متخصص جراحی عمومی تهران
67 دکتر قاسم مقاره دهکردی متخصص جراحی عمومی اصفهان
68 دکتر علی موسوی الملکی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
69 دکتر بهزاد نعمتی هنر فلوشیپ جراحی عمومی درون بین تهران
70 دکتر سجاد نورشفیعی فلوشیپ جراحی عمومی درون بین مشهد
71 دکتر ا حمد نژاد رحیم فلوشیپ جراحی عمومی درون بین مشهد
72 دکتر علی وحیدی راد فلوشیپ جراحی عمومی درون بین گلستان
73 دکتر محمد هرندی زاده فلوشیپ جراحی عمومی درون بین اصفهان
Template Design:Dima Group